13.1.10

Veel sneeuw op de open dag in 2010!
Ondanks de kou en de moeilijk begaanbare wegen was de open dag redelijk bezocht. Het was gezellig en de kleuren van de tekeningen zorgden er voor dat het in combinatie met de verwarming een zeer aangename temperatuur was!
Hartelijk dank lieve cursisten voor de inbreng van deze mooie kleurige mandala's!
Hopenlijk lukt het in dit nieuwe jaar veel tijd voor jezelf vrij te maken om lekker te tekenen en te kleuren!

8.1.10

Welke soort mandala's zijn er?Hier volgt een opsomming van een aantal (verschillende soorten) mandala's die er mogelijk zijn.
Intuitieve mandala's; Luisteren naar wat er wil komen.Het laten vloeien van kleur in de cirkel, waardoor een taal ontstaat van licht /donker en warm /koel, structuur/ structuurloosheid, waarbij de eigen associatiezich volop kan ontplooien.
Persoonlijke mandala; projectie van de eigen gevoels/ en droomwereld in de cirkel.
Roset mandala's; We herkennen ze vooral in rosetvensters van kerken en kathedralen, het leren sturen is de kracht van deze mandala
Energiemandala's;wordt gebruikt voor vrijmaking van te vaste patronen en vooroordelen.Deze mandala's lijken op planetenbewegingen rond de zon.
Geometrische mandala's; deze wordt met passer en lineaal gemaakt. De verdeling in de cirkel kan 3,4,5,6 etc tot 9 zijn en deze verdeling bepaald het ritme van de mandala!
Labyrintmandala's; het ontwerpen van een labyrint is een manier om kontact te maken met jou centrum. Er is geduld, uithoudingsvermogen en techniek voor nodig.
Heelbeeldmandala's; Dit zijn mandala's die gemaakt worden a.h.v.een thema, waarbij de verschillende aspecten uitgedieptworden en schematisch in de mandala getekend worden, waardoor er een vol-led-ig beeld ontstaat.
spiraalmandala's; De basis is een spiraal die in en /of uit wikkeld. OP deze ingaandeweg kunnen zich symbolen aanbieden die als ontwikkelingsweg gelezen kunnen worden.
Ritmisch/dynamische mandala; waarbij een relatie gelegd wordt met bv. muziek, maar ook met ritmes in de spreektaal.

1.1.10

Wat is een mandala?Wat is een mandala?
Het woord mandala is sanskriet en betekent cirkel. Een mandala begint altijd met een cirkel. Dat kan met de hand of met een passer getekent zijn.Het tekenen in een cirkel bevordert het concentratie vermogen.De cirkel staat ook symbool voor eenheid. Alles binnen de cirkel is een, hoe de mandala er ook uit ziet! Het mandalatekenen is niet resultaat gericht, het gaat er meer om wat het met je doet! Een mandala kan symmetrisch zijn ,maar dat hoeft niet. Het kan ook helemaal intuitief, zonder enige voorstelling zijn. Elke mandala is goed. Een tekening is altijd een afdruk van de ziel, dus daar kan en mag je nooit een oordeel over vellen. Een mandala kan ook gemaakt worden van andere materialen, bijvoorbeeld op het strand gemaakt van schelpen en veren. Het medicijnwiel van de indianen is ook een mandala