10.12.10

A-symmetrische spiegelenHet asymmetrisch spiegelen is een stapje moeilijker dan symmetrisch spiegelen.In deze les hebben we op 4 assen gespiegeld. Het doet nog veel meer een beroep op je linker-en rechter hersenhelft (d.i. je gevoels- en verstandskant) zeker omdat je het papier vastgeplakt hebt. Je moet met je ogen namelijk het beeld steeds omklappen!Denk maar aan molenwieken.In de voorbeelden zijn sommige mandala's nog niet ingekleurd daardoor kun je goed zien hoe de lijnen zijn opgebouwd. Het lijkt ingewikkeld maar je doet dat steeds stapje voor stapje! En uiteindelijk ontstaat een mandala die je van te voren niet kunt bedenken.

4.11.10

Het menselijk lichaam
In de les wordt ook af en toe een stukje techniek uitgelegd.Het menselijk lichaam is toch wel complex en wordt door de meeste cursisten vermeden. Dat kan komen door gebrek aan een stukje techniek, maar kan ook te maken met de vraag of jij jezelf wel durft te laten zien!!
In deze les werd eerst uitgelegd hoe je op een eenvoudige manier een gezicht kunt tekenen, dus hoe teken je de juiste verhoudingen? Daarna oefenden we de verhoudingen van het lichaam. Na een les was dit het resultaat!

Spiegelen op 3 assen


Foto 1.

In deze les hebben we gespiegeld op 3 assen. De rechthoekige tekening is van een gevorderde cursist en is diagonaal gespiegeld op een as. In deze tekening is de mandala verdwenen.

Foto2.
Gevorderden en beginners zitten samen in een groep. Elke cursist werkt op zijn eigen niveau de mandala uit.

Knopen in de mandala


Aan het eind van de les nog niet geheel af, maar toch is al goed te zien hoe de knoop gemaakt is. Leuk is ook om te zien hoe iedere cursist het op z'n eigen manier uitwerkt!

30.9.10

Eerste les in het nieuwe seizoen
Stromingsbeeld mandala!
De eerste oefening is een golvende lijn, die je steeds opnieuw herhaalt, dus meestromen!In de tweede oefening is een hoekige lijn de basis. Kun je nu het verschil voelen tussen hoekig en recht? Welke spreekt je nu het meest aan? De derde oefening is de basis een golvende lijn in het midden van de mandala, die je naar boven steeds herhaalt, maar nu ga je lijn steeds iets veranderen, dus ben je zelf de baas!Naar beneden toe ga je de lijn steeds hoekiger maken. Is het makkelijk of moeilijk om zelf het heft in handen te nemen?
Deze oefeningen bevorderen technisch gezien het tekenen van vloeiende lijnen. En het helende aspect is het overgeven aan de levensstroom. Kun en wil je je overgeven aan de stroom van het leven???

21.6.10

Enkele resultatenvan de workshop aboriginal art


De foto's laten het resultaat zien van een avond ,waarop enthousiaste cursisten aan de slag gingen. Het resultaat mocht er zijn. Met blosjes op de wangen en een mooi dienblad gingen ze tevreden naar huis!

12.4.10

Aboriginal Art workshopOp woensdag 26 mei 2010 is er een workshop aborignal schilderen. We gaan een dienblad van 24x30 cm beschilderen met acrylverf op de wijze zoals de aborigals dat doen , namelijk met stippen.Elk stip die je zet is een voetstap die je hebt gezet in het leven. Je kunt je eigen verhaal vertellen op deze manier. In de workshop wordt hierover meer uitleg gegeven en dan gaan we aan de slag. Het is erg leuk om te doen, het vraagt wel geduld en concentratie, maar is voor iedereen te doen. Dus ook voor de beginners!Je kunt zelf kiezen of je een houtkleurig dienblad wilt of een zwarte. De avond begint om 19.30 uur en eindigt ca. 22.30 uur. Kosten zijn 27 euro inclusief materiaal en consumpties.
opgava via email; a.baas24@kpnplanet.nl of telefonisch 055 3558972

De resultaten van het stromen na twee weken.


Een mandala met als thema stromen
De cursisten kozen 1,2 of 3 woorden naar keuze en begonnen voor dit woord(en) een vorm te tekenen.Deze vorm wordt helemaal ingekleurd. Vervolgens werd er omheen gestroomd.En kijk eens naar de resultaten!Je ziet dat bij sommige mandala's de cirkel blijft bestaan en bij andere lost hij als het ware op. De cirkel kun je ook zien als een grens, die je nodig hebt om een bepaalde ruimte af te bakenen. Wil je deze tekening betrekken bij je dagelijkse leven dan zou je de volgende vraag kunnen stellen: 'Heb je vandaag die grens nodig of juist niet?".

11.3.10

Geometrie als basisDezelfde geometrische verdeling als in het vorige bericht, maar nu iets verder uitgewerkt!

Een geometrische mandala maken


In deze les hebben we de cirkel in 7 verdeeld. We hebben twee mandala's gemaakt om te oefenen en om te ervaren hoe je vanuit dezelfde geometrische verdeling verschillende mandala's kunt maken. De eerste mandala (deze lijkt op een ster) is ontstaan door rechte lijnen te trekken met de lineaal en deze mandala vervolgens in te kleuren, waarbij de lijnen allemaal intakt blijven.
De tweede mandala begint hetzelfde namelijk met de 7 ster. In deze mandala zijn deze lijnen echter hulplijnen, die we later weg gummen.De hulplijnen geven ons steun om vandaaruit bijvoorbeeld deze bloem met zeven blaadjes te tekenen. Deze les is in twee groepen gedaan, zie beide foto's.

24.2.10

Workshop indianen-mandala op 20 maart 2010


Op 20 februari was er een workshop indianen mandala maken. Vanwege het succes wordt deze workshop herhaald op Zaterdag 20 maart!
Deze workshop begint om 10.00 uur tot ca. 16.00 uur. We werken op een groot vel papier, eerst met waskrijt en daarna met ecoline. Nadat de tekening gedroogd is gaan we hem inkleuren met potlood! Iedereen die zin heeft om een dagje te ontspannen en helemaal in de sfeer van de indianen te komen kan er aan meedoen,dus ook mensen die helemaal geen tekenervaring hebben.
De kosten zijn 60 euro inclusief alle materialen,consumpties en een kop soep.
Wil je je aanmelden, dat kan ;
telefonisch 055- 3558972 of via de mail a.baas24@kpnplanet.nl

Resultaat spiralen mandala's na twee weken.


Twee weken later.... iedereen heeft thuis verder gekleurd en dit is het resultaat!

4.2.10

Les waarin een spiraalmandala gemaakt is


De spiraal kan gezien worden als een oersymbool en staat in de tekentaal voor de weg naar binnen en vervolgens weer naar buiten. Denk maar aan een slak , die bijvoorbeeld bij gevaar snel in zijn huisje kruipt! Twee en een halve wending wordt als normaal beschouwt. Zie ook de kennis in de mathematiek over de gulden snede!
Nog een paar voorbeelden vind je in het bericht hieronder. Moet wel vermeld worden dat de tekeningen nog niet allemaal af zijn.

3.2.10

De lessen zijn begonnen!

Vandaag hebben we een spiralen mandala gemaakt. En dit is het resultaat van een les. Zoals te zien zijn ze nog niet helemaal af,maar je kunt wel zien wat een varieteit er nu al in zit.

13.1.10

Veel sneeuw op de open dag in 2010!
Ondanks de kou en de moeilijk begaanbare wegen was de open dag redelijk bezocht. Het was gezellig en de kleuren van de tekeningen zorgden er voor dat het in combinatie met de verwarming een zeer aangename temperatuur was!
Hartelijk dank lieve cursisten voor de inbreng van deze mooie kleurige mandala's!
Hopenlijk lukt het in dit nieuwe jaar veel tijd voor jezelf vrij te maken om lekker te tekenen en te kleuren!

8.1.10

Welke soort mandala's zijn er?Hier volgt een opsomming van een aantal (verschillende soorten) mandala's die er mogelijk zijn.
Intuitieve mandala's; Luisteren naar wat er wil komen.Het laten vloeien van kleur in de cirkel, waardoor een taal ontstaat van licht /donker en warm /koel, structuur/ structuurloosheid, waarbij de eigen associatiezich volop kan ontplooien.
Persoonlijke mandala; projectie van de eigen gevoels/ en droomwereld in de cirkel.
Roset mandala's; We herkennen ze vooral in rosetvensters van kerken en kathedralen, het leren sturen is de kracht van deze mandala
Energiemandala's;wordt gebruikt voor vrijmaking van te vaste patronen en vooroordelen.Deze mandala's lijken op planetenbewegingen rond de zon.
Geometrische mandala's; deze wordt met passer en lineaal gemaakt. De verdeling in de cirkel kan 3,4,5,6 etc tot 9 zijn en deze verdeling bepaald het ritme van de mandala!
Labyrintmandala's; het ontwerpen van een labyrint is een manier om kontact te maken met jou centrum. Er is geduld, uithoudingsvermogen en techniek voor nodig.
Heelbeeldmandala's; Dit zijn mandala's die gemaakt worden a.h.v.een thema, waarbij de verschillende aspecten uitgedieptworden en schematisch in de mandala getekend worden, waardoor er een vol-led-ig beeld ontstaat.
spiraalmandala's; De basis is een spiraal die in en /of uit wikkeld. OP deze ingaandeweg kunnen zich symbolen aanbieden die als ontwikkelingsweg gelezen kunnen worden.
Ritmisch/dynamische mandala; waarbij een relatie gelegd wordt met bv. muziek, maar ook met ritmes in de spreektaal.

1.1.10

Wat is een mandala?Wat is een mandala?
Het woord mandala is sanskriet en betekent cirkel. Een mandala begint altijd met een cirkel. Dat kan met de hand of met een passer getekent zijn.Het tekenen in een cirkel bevordert het concentratie vermogen.De cirkel staat ook symbool voor eenheid. Alles binnen de cirkel is een, hoe de mandala er ook uit ziet! Het mandalatekenen is niet resultaat gericht, het gaat er meer om wat het met je doet! Een mandala kan symmetrisch zijn ,maar dat hoeft niet. Het kan ook helemaal intuitief, zonder enige voorstelling zijn. Elke mandala is goed. Een tekening is altijd een afdruk van de ziel, dus daar kan en mag je nooit een oordeel over vellen. Een mandala kan ook gemaakt worden van andere materialen, bijvoorbeeld op het strand gemaakt van schelpen en veren. Het medicijnwiel van de indianen is ook een mandala