30.9.10

Eerste les in het nieuwe seizoen
Stromingsbeeld mandala!
De eerste oefening is een golvende lijn, die je steeds opnieuw herhaalt, dus meestromen!In de tweede oefening is een hoekige lijn de basis. Kun je nu het verschil voelen tussen hoekig en recht? Welke spreekt je nu het meest aan? De derde oefening is de basis een golvende lijn in het midden van de mandala, die je naar boven steeds herhaalt, maar nu ga je lijn steeds iets veranderen, dus ben je zelf de baas!Naar beneden toe ga je de lijn steeds hoekiger maken. Is het makkelijk of moeilijk om zelf het heft in handen te nemen?
Deze oefeningen bevorderen technisch gezien het tekenen van vloeiende lijnen. En het helende aspect is het overgeven aan de levensstroom. Kun en wil je je overgeven aan de stroom van het leven???