4.11.10

Spiegelen op 3 assen


Foto 1.

In deze les hebben we gespiegeld op 3 assen. De rechthoekige tekening is van een gevorderde cursist en is diagonaal gespiegeld op een as. In deze tekening is de mandala verdwenen.

Foto2.
Gevorderden en beginners zitten samen in een groep. Elke cursist werkt op zijn eigen niveau de mandala uit.