20.3.13

Ritmisch dynamische tekenen

Rond gaan in de cirkel.


Ieder met zijn eigen ritme

In deze mandala zijn veel ronde ritmes gebruikt.

In de les hebben we een begin gemaakt met de mandala. Vooraf hebben we de verschillende ritmes geoefend met meepreken.Belangrijk is dat het papier vastgeplakt blijft, zodat bij het rondgaan  het beeld als het ware omgeklapt moet worden. Hierbij wordt een beroep gedaan op de beide hersenhelften.