16.10.14

De wandelende lemniscaat

Een pittige les, die nogal wat frustraties teweeg bracht! Ziehier de resultaten tijdens de les.
En wat gaan we hiermee doen????  Dat wachten we nog even af!

Een andere cursist heeft er een knoop en vlechtwerk van gemaakt.