17.9.16

De zentangle cursus is begonnen

De eerste les na de grote vakantie is een zentangle les. Ondanks de warmte is er toch heel enthousiast gewerkt.
Hier onder zie je een aantal voorbeelden die gebruikt zijn te inspiratie.