1.5.14

Wat is een Yantra?


Het woord yantra lijkt op mantra.
Een mantra bestaat uit een combinatie van woorden en klanken. Mantra’s worden gereciteerd om de eenwording met  het Godbewustzijn te bewerkstelligen. De klank die wordt voortgebracht, veroorzaakt een trilling in ons lichaam. Deze vibratie heft, indien nodig, blokkades op, zodat heling plaats kan vinden.

Een yantra is een verschijningsvorm van een mantra. Ook bij het construeren van een yantra wordt de eenheid met het Godbewustzijn gezocht. Worden bij het mantra zingen de stem en het gehoor ingeschakeld, zo gaat het bij het maken van een yantra meer om de oog – hand coördinatie.

Een yantra heeft een symmetrische opbouw. De lijnen vormen patronen die symbolische betekenissen hebben. De patronen krijgen een nog specifiekere werking door de kleuren die hen gegeven worden. Elke yantra bevat daardoor een eigen boodschap, die door middel van concentratie en/ of meditatie geopenbaard wordt.

Eerst wordt het vierkant ( bhupur ) geconstrueerd en naar het midden toe ingevuld. Vervolgens gaat men de ruimte buiten het vierkant bewerken tot een cirkel vorm. Zo groeit de yantra  tot een mandala.

 
Een yantra werkt in op het onbewuste. Beelden zeggen de geest meer dan woorden.